مقالات

سمینار سی دُر و توسعه مسکن

سی‌در تولیدکننده درب ضد آب و چارچوب‌های مدرن

سمینار تخصصی شرکت سی‌در با جامعه مهندسین شرکت توسعه مسکن اصفهان در تاریخ 1402/11/16 برگزار گردید.این سمینار با هدف معرفی چارچوب های مدرن پلی وود برگزار گردید. تفاوت نسل جدید چارچوب های پلی وود با چارچوب فلزی توضیح داده شد. و معرفی ویژگی های رقابتی چارچوب های جدید اعم از ضد آب بودن، قابل شستشو بودن، دکوراتیو بودن و قابلیت هماهنگی با المان‌های طراحی داخلی ساختمان های جدید با کاربری های مختلف و… بسیار جذاب و قابل توجه بود.