پروژه کلینیک چشم پزشکی صدرا

استفاده از درب ضدآب

کاربریتجاری
تاریخ اجرا 
ساختار دربمدرن 120
نوع دربترکیب پلکسی خطی و cnc
شهر پروژهاصفهان

پروژه های مرتبط