پروژه برج رویال

استفاده از درب هتلی

مشتری برج رویال
مکان اجرا تهران
وضعیت پروژه به اتمام رسیده
کاربری هتلی
مدل درب شیشه خطی و CNC
نوع درب قاب لبه
کد روکش D29

پروژه های مرتبط