مشتری گرامی ضمن تشکر و قدردانی برای انتخاب و خرید درب ســی دُر جهت استفاده از این ضمانت نامه خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید :

این محصول از تاریخ نصب توسط نصابان مجاز این شرکت 25 سال ضمانت می گردد.

مواردی که شامل ضمانت نامه می شود :