دیوار فنی
در اندازه و حالتهای مختلف

فایلهای 3 بعدی چارچوب پلی وود مدرن 120 میلیمتری

جهت دانلود آبجکت‌ها، روی باکس مربوطه کلیک کنید. هر سه فایل بصورت save as 2007 نیز ارائه شده است.

دانلود طرح درب های CNC

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد درب‌های cnc در رنگ ها و طرح های مختلف کاتالوگ‌های مربوطه را دانلود و مطالعه فرمایید.

ردیف

FINAL Technical Details for Color Print

لینک دانلود

1

COMBINATION Jamb 142 mm- Installation Section 4th Audit 1-08-25

دانلود

2

COMBINATION Jamb 142 mm- Wall Thickness- 4th Audit

دانلود

3

FRAMELESS Double Leaves Section 1st Audit 1-05-05

دانلود

4

FRAMELESS Inside Covering with WPC Decorative Profiles

دانلود

5

FRAMELESS Installation Feasibility 14th Audit 1-09-08

دانلود

6

MODERN 120 & Architrave 75 x 75 mm

دانلود

7

MODERN 120 mm Wall Thickness HQ

دانلود

8

MODERN 180 & Architrave 75 x 75 mm

دانلود

9

MODERN 180 mm Wall Thickness HQ

دانلود

10

MODERN 240 & Architrave 75 x 75 mm

دانلود

11

MODERN 240 mm Wall Thickness HQ

دانلود

12

new CFRAME with Modern Architrave

دانلود

FINAL Technical Details for Color Print

لینک دانلود

COMBINATION Jamb 142 mm- Installation Section 4th Audit 1-08-25

دانلود

COMBINATION Jamb 142 mm- Wall Thickness- 4th Audit

دانلود

FRAMELESS Double Leaves Section 1st Audit 1-05-05

دانلود

FRAMELESS Inside Covering with WPC Decorative Profiles

دانلود

FRAMELESS Installation Feasibility 14th Audit 1-09-08

دانلود

MODERN 120 & Architrave 75 x 75 mm

دانلود

MODERN 120 mm Wall Thickness HQ

دانلود

MODERN 180 & Architrave 75 x 75 mm

دانلود

MODERN 180 mm Wall Thickness HQ

دانلود

MODERN 240 & Architrave 75 x 75 mm

دانلود

MODERN 240 mm Wall Thickness HQ

دانلود

new CFRAME with Modern Architrave

دانلود